Ammattitaitokilpailut kartoittavat osaamisen

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on Vianor ja Autonomi -ketjujen koulutuskumppani

Korjaamohenkilöstön jatkuva kouluttaminen on Autonomi-ketjupäällikkö Tomi Rajaniemen mukaan elinehto, jotta pysytään mukana autojen kiihtyvässä teknisessä kehityksessä.

Autojen nopea tekninen kehitys haastaa autokorjaamot – asentajien osaamisen täytyy pysyä vähintään samassa vauhdissa.

- Korjaamohenkilöstön jatkuva kouluttautuminen on elinehto, jos halutaan pysyä mukana alan kehityksessä, vahvistavat Autonomi-korjaamoketjun ketjupäällikkö Tomi Rajaniemi ja Vianor-ketjun autohuollon päällikkö Sami Virtanen.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK tekee tiivistä koulutusyhteistyötä molempien ketjujen kanssa.

- Ketjut ovat hakeneet TAKK:sta täsmäosaamista asentajille erityisesti huoltotöihin ja vianhakuun sekä sähköpätevyyksiin liittyen, kuvailee yhteistyötä autoalan koulutuspäällikkö Ari Halmela.

- Olemme tehneet asentajille ensin osaamiskartoitukset, ja koulutusyhteistyö on käynnistetty niiden pohjalta.

- Järjestämme koulutuksia sekä henkilöautoasentajille että raskaankaluston asentajille, Halmela muistuttaa.

Monipuolista osaamista

Ari Halmela esittelee ylpeänä TAKK:n hydrauliikkalaboratoriota, joka on ainutlaatuinen, yritysten kanssa yhdessä rakennettu oppimisympäristö raskaankaluston asentajille.

TAKK on monipuolinen autoalan kouluttaja ja yritysten kehittämiskumppani.

- Vahvuutenamme yrityskoulutuksissa on monipuolisuuden lisäksi joustavuus, kertoo Ari Halmela.

- Toteutamme koulutukset aina tiiviissä yhteistyössä asiakasyritysten kanssa, joten yritykset saavat omiin tarpeisiinsa täsmäkoulutettuja osaajia.

- Koulutuspäivät sovitellaan yrityksen aikataulujen mukaan ja kouluttajamme liikkuvat kouluttamaan yrityksiin ympäri Suomen.

TAKK:n valikoimissa on lisäkoulutuksia ja tutkintoon johtavia koulutuksia. Koulutusvaihtoehtoja löytyy niin uusille tulokkaille kuin pitkän linjan ammattilaisillekin.

Uusia koulutustuotteita ja oppimisympäristöjä kehitetään yhdessä yritysten kanssa, joten ne vastaavat elinkeinoelämän vaatimuksia ja opiskelijoille pystytään tarjoamaan alan viimeisin tietotaito.

Hyvä esimerkki yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä on TAKK:n hydrauliikkalaboratorio. Se on koko Suomessa ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa päästään sukeltamaan hydraulisten laitteistojen sisään ja konkreettisesti tutkimaan sekä kokeilemaan, miten ne toimivat.

Kilpailut kannustimena

Vianorin kilpailutoiminnan tavoitteena on autohuollon päällikkö Sami Virtasen ja markkinointipäällikkö Roope Tähkän mukaan mm. kasvattaa autoalan ammattiylpeyttä.

Yhteistyö Autonomi ja Vianor -ketjujen kanssa on muutakin kuin koulutusta. Molemmissa ketjuissa asentajia on lähdetty kannustamaan osaamiseen kehittämiseen kilpailutoiminnan avulla.

Vianorin Pit Crew Challenge ja Autonomi-ketjun Taitaja-kilpailu ovat ketjujen sisäisiä mestaruuskisoja, jotka toteutettiin tänä vuonna yhteistyössä TAKK:n kanssa, TAKK:n tiloissa.

Kilpailujen tavoitteena on kasvattaa työntekijöiden ammattiylpeyttä ja nostaa asentajat keskiöön. Voittajat kisoissa ratkotaan käytännön tehtävärasteilla ja teoriakokeilla.

Rastien myötä käydään läpi suuri osa korjaamotoiminnan osa-alueista. Teemoina ovat mm. katsastustarkastus, nykyaikaisen auton ilmastointijärjestelmän vianhaku sekä sähköinen vianhaku.

Rastit on rakennettu niin, että osallistujien osaaminen joutuu aidosti koetukselle. Sekä teoria- että käytännön rastit on aikapaineistettu, joten osaamisen lisäksi koetukselle joutuu myös stressinsietokyky.

Kilpailut toimivat samalla myös osaamiskartoituksina, kun ne antavat viitteitä siitä, mihin osa-alueisiin ketjukoulutuksia kannattaa suunnata.

Kilpailuista saadaan suuntaviivat myös TAKK:n kanssa tehtävään koulutusyhteistyöhön.

Vianorin Pit Crew Challenge -kisa käydään tehtävä- ja teoriarasteilla. Arvointimittareina ovat mm. työskentelymetodit, etenemisen loogisuus ja työturvallisuusasioiden huomioiminen.

Autonomi-ketju

 • Suomalainen ketju, johon kuuluu 110 korjaamoa Nauvosta Inariin.
 • Ketjun korjaamot ovat pääosin pieniä, 1-3 henkilön yrityksiä.
 • Autonomi-ketju on Suomen nopeimmin kasvava korjaamoketju.

Vianor

 • Kansainvälinen ketju: vuoden 2015 lopussa 1475 toimipistettä 26 eri maassa.
 • Suomessa yli 90 toimipistettä Hangosta Nuorgamiin.
 • Alun perin rengasliike, vuodesta 2012 alkaen laajentunut autohuoltotoimintaan.

TAKK:n autoala

 • Monipuolinen henkilöauto- ja raskaankaluston asentajien kouluttaja.
 • Suomen johtava raskaankaluston asentajien kouluttaja.
 • Tutkintokoulutukset perustutkinnoista erikoisammattitutkintoihin.
 • Lisäkoulutuksia lakisääteisiin pätevyyksiin.
 • Täsmäkoulutuksia yritysten tarpeisiin.

Tutustu TAKKin tuleviin autoalan koulutuksiin >