TAKK, luotettava kumppani henkilöstön kehittämisessä

Parasta Sinulle Palvellen on Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen räätälöimä koulutusprosessi Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n koko henkilöstölle.

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n toimitusjohtaja Tiina Raiski, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n henkilöstöpäällikkö Hanna Koistinen ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen koulutuspäällikkö Kati Aimonen ovat löytäneet hyvän mallin yhteistyölle.

- Toimintamme lähtökohtana on, että ikäihmiset eivät palvelutalossa asu työpaikallamme, vaan me toimimme heidän kotonaan yhdessä asiakkaan kanssa, toimitusjohtaja Tiina Raiski tiivistää Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n uudistetusta strategiasta kumpuavan periaatteen asiakkaan kohtaamisesta.

- Kun aloitimme strategiamme uudistamisen, löysimme Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa keinoja sen viemiseksi prosesseihin ja henkilökunnan toimintatapoihin, Raiski sanoo.

Yritykselle räätälöidyt koulutukset varmistavat uuden strategian jalkauttamisen koko henkilöstön toiminnaksi vuosien 2016-2018 aikana.

- Koulutusta ohjaa Pirkanmaan Senioripalvelujen tarve, korostavat yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen ja koulutuspäällikkö Kati Aimonen.

Strategian osoittamat tavoitteet asettavat henkilöstölle uudet haasteet erityisesti palvelujen toteuttamisessa.

Koska asiakaspalvelun kehittäminen koskee koko henkilöstöä, se myös edellyttää syvempää ja pidempikestoista koulutusta tukemaan muutosta.

Kolmessa eri vaiheessa etenevä koulutus keskittyy palveluosaamisen vahvistamiseen ja yksittäisen työntekijän valmiuksien lisäämiseen toimia omassa tiimissään edelläkävijänä.

Ensimmäisenä syyskuun alussa alkoi johdolle suunnattu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus.

Keittiö-, siivous- ja kotityöpalveluryhmän osaamisen laajentamiseen ja palveluosaamisen vahvistamiseen tähtäävä koulutus alkoi syyskuun lopulla.

Kolmannessa vaiheessa syyskuussa 2017 aloittaa hoitohenkilöstö vastaavan koulutuksen.

Henkilöstölle syntyy uutta osaamista sekä sen myötä lisäarvoa asiakkaille ja kilpailuetua yritykselle.

- Ennen koulutuksen aloitusta työntekijöille tehtiin osaamistarvekartoitus, jonka vastausten perusteella koulutuksen sisältöä voidaan suunnata tarkemmin, koulutuspäällikkö Kati Aimonen sanoo.

Johdon koulutuksen tavoitteena on palveluiden ja tuotteiden kehittäminen kokonaisuus huomioiden. Tavoitteena on asiakasarvon kasvattaminen ja asiakasymmärryksen syventäminen.

Työkaluina hyödynnetään kokonaisuudet huomioivaa Lean-filosofiaa, palvelumuotoilua ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa.

Palveluosaamisen vahvistuminen ja uuden palvelukonseptin sisäistäminen näkyvät työnjaon tarkoituksenmukaisuutena sekä kykynä sen soveltamiseen käytännössä.

Samanaikaisesti henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy, kun ammatillinen osaaminen vahvistuu.

Ota yhteyttä, tule kumppaniksi!

Räätälöidään yhdessä henkilöstöllesi sopiva koulutuksen toteutusratkaisu ja sille paras rahoituskanava!

Hyvinvointialan yhteistyöfoorumi:

  • Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen yrityspalveluyksikön ja hyvinvointikoulutusalan yhteistyönä aloitettiin keväällä uudenlainen foorumi, jonka myötä yhteistyö työnantajien kanssa on tiivistynyt.
  • Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on mukana yhteistyöfoorumissa.
  • Foorumi kokoontuu kolme kertaa vuodessa, tänä vuonna vielä 13.12.

Kumppani

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on monialaisia ikäihmisten palveluja tuottava tamperelainen toimija. Yritys tarjoaa ikäihmisten asumispalveluja, päivä- ja palvelukeskustoimintaa, kotihoitoa ja ravintolapalveluja kolmessa palvelukeskuksessa: Kuuselakeskuksessa Härmälässä, Kaukaharjukeskuksessa Kaukajärvellä ja Keinupuistokeskuksessa Hervannassa.

Se työllistää noin 145 alan ammattilaista.

Asiakkaita ovat tamperelaiset ikäihmiset ja heidän läheisensä. Palvelujen ostajana suurin asiakas on Tampereen kaupunki.