Tampere-talo elää suurta muutosta

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä luotetaan Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen osaamiseen

Tampere-talon esimiehet Erika Eischer, Mervi Pentikäinen, Juhana Paturi, Karoliina Häkkinen, Pia Mutanen ja Maria Sahlstedt ovat kehittäneet johtamista ja talon toimintaprosesseja TAKK:n JET-koulutuksessa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK on Tampere-talon pitkäaikainen osaamisen kehittämisen kumppani. Loppusuoralla on johtamisen erikoisammattitutkintokoulutus esimiehille, ja tammikuussa käynnistyi henkilöstön palveluosaajavalmennus.

Koulutukset linkittyvät Tampere-talon toiminnalliseen uudistushankkeeseen. Hankkeen myötä rakennetaan ja remontoidaan tiloja sekä uudistetaan toimintoja ja palveluja. Muutos etenee kolmessa vaiheessa niin, että toukokuussa otetaan käyttöön uudet kokoustilat, marraskuussa avautuu uudistettu aula ja viimeisessä vaiheessa, maaliskuussa 2017, valmistuvat tilat Muumimuseolle.

Uudistushanke asettaa muutostarpeita henkilöstön osaamiselle. Osaamisen kehittämisessä on edetty järjestelmällisesti. Ensin on koulutettu esimiehet, ja nyt on vuorossa muu henkilöstö. Koulutusyhteistyö TAKK:n kanssa on ollut sujuvaa ja oli luontevaa jatkaa tutun kumppanin kanssa.

- TAKK:sta saamme ammattitaitoiset ja innostavat kouluttajat sekä arvokasta kosketuspintaa muiden toimialojen ja yritysten tapaan tehdä asioita, kertoo Tampere-talon tuotantopäällikkö Maria Sahlstedt.

Johtamisosaamista

Esimiesosaamisen vahvistamiseen valikoitui johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), jonka TAKK toteuttaa yhteistyössä Tampere Business Campuksen (TBC) ja Tredun oppisopimuskeskuksen kanssa.

- JET valittiin, koska halusimme standardimuotoisen koulutuksen, joka varmistaa tietyn johtamisosaamisen kaikille, kertoo Tampere-talon kehityspäällikkö Pia Mutanen, joka suorittaa tutkintoa itsekin.

Koulutuksen projektitöillä on kehitetty organisaatiomuutoksessa oleellisia toimintaprosesseja. Kehittämiskohteet on määritelty johdon kanssa. Ne täydentävät toisiaan ja osuvat organisaation tarpeeseen.

- Johdon sitoutuminen ja koulutuksen nivoutuminen joustavasti työn oheen ovat olleet onnistumisen kannalta oleellisia tekijöitä.

Tampere-talon aulaisäntä Mukbil Pulcu on mukana palveluosaajavalmennuksessa. Pulcun työpaikkakouluttajana toimii palvelupäällikkö Karoliina Häkkinen.

Suomen parhaita

Uudistushankkeen myötä Tampere-talon toiminnot uusiutuvat ja henkilöstöltä edellytetään uutta osaamista ja muutosvalmiutta. Niitä lähdettiin hakemaan TAKK:sta.

Tuotantopäällikkö Maria Sahlstedt otti yhteyttä yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvöseen ja koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemeen.

- Kerroin muutoksesta, jossa elämme ja siitä, minkälaisia tavoitteita meillä on. Armilta ja Jukalta halusin kuulla, mitä TAKK voi tarpeisiimme tarjota ja miten tarjooma saadaan istutettua Tampere-talon arkeen, Sahlstedt kertoo.

Koulutussuunnitelma laadittiin ja koulutuspaketin ensimmäinen osa, Palveluosaajapassi-valmennus, käynnistyi tammikuussa. Se mahdollistaa Tampere-talon uuden, useita toimintoja yhdistävän aulakonseptin kannalta oleellisen myynti- ja asiakaspalvelun sekä moniosaajuuden kehittämisen. Samalla muotoillaan Tampere-talon yhteinen palvelukäsitys.

Tampere-talon asiakaspalvelu on jo tunnustetusti Suomen parasta. Talo on valittu asiakaspalautteen perusteella vuoden kongressitaloksi, seitsemän kertaa peräkkäin.

- Maailma kuitenkin muuttuu koko ajan eikä tyytyväisyyden tilaan saa unohtua. Silloin ei pysytä voittajina kovin kauaa, Sahlstedt toteaa.

- Jos haluamme olla jatkossakin parhaita ja kärjessä, on jatkuva osaamisen kehittäminen välttämätöntä.

Tutustu TAKKin koulutustarjontaan ja ota yhteyttä >