Tarjolla kilpailukykyä ja kahden vuoden etumatka

Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n yhdessä luoma SMACC tarjoaa erityisesti pk-yritysten käyttöön monipuolista huippuosaamista sekä laajan yhteistyöverkoston.

VTT:n kehityspäällikkö Risto Kuivanen, Vexven toimitusjohtaja Otto Kukkonen ja TTY:n professori Kari T. Koskinen tietävät, että tutkimus voi tarjota kilpailuetumatkaa yrityksille.

Tampereen teknillinen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ovat yhdistäneet voimansa ja perustaneet älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän, joka edistää suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja vientiä.

Smart Machines and Manufacturing Competence Centre eli SMACC tarjoaa erityisesti pk-yritysten käyttöön nopeita ratkaisuja, monipuolista huippuosaamista sekä laajan yhteistyöverkoston.

- Monitieteisyys ja moniteknisyys ovat valttejamme, TTY:n professori Kari T. Koskinen sanoo.

SMACC on Koskisen mukaan suorastaan TTY:n ja VTT:n uusi avioliitto.

- Jaamme tietoa ja teemme yhteistyötä aivan uudella tavalla, Koskinen lisää.

- Menestyvä yritys voi saada tutkimuksella kahden vuoden etumatkan kilpailijoihin nähden, lupaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Risto Kuivanen Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä.

Kilpailun kovuutta kuvaa hyvin se, että pidempää etumatkaa ei tutkimuskaan voi luvata, koska kilpailijat seuraavat edelläkävijää perässä.

Osaamiskeskittymä vahvistaa alan ekosysteemin kehittymistä ja tarjoaa yrityksille yhden luukun periaatteella korkeatasoisesta tutkimusosaamista.

Yksi SMACC-yhteistyöhön lähteneistä kumppaneista on kansainvälisille energiayhtiöille kaukoenergiaratkaisuja tuottava Vexve Oy Sastamalasta.

Yritys haluaa tulevaisuudessa luoda energiaratkaisuiltaan kokonaisia älykkäitä kaupunkeja.

- Tarvitsemme tietoa asiakkaidemme tarpeista voidaksemme vastata heidän tarpeisiinsa mahdollisimman kehittyneesti, toimitusjohtaja Otto Kukkonen perustelee.

Vexve halusi taannoin parantaa erään venttiilityypin materiaalia ja uusia pinnoitteita sekä kehittää venttiilin osia.

Tarvittu materiaali löytyi nopeasti yhteistyössä SMACCin tutkijoiden kanssa. Lisäksi löytyi uusi pinnoitusmenetelmä.

VTT:n Risto Kuivanen painottaakin osaamiskeskittymän ketteriä toimintatapoja ja laajaa erittyisosaamista.

- Ne luovat pk-yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia nostaa liiketoimintansa arvoa digitalisaation avulla. Tehtävämme on löytää uusia tuotteita ja palveluita, Kuivanen mainitsee.

- Digitaalisuus ei välttämättä ole koneenrakentajan päässä eikä koneenrakennus digitaaliosaajan päässä niin hyvin kuin pitäisi. Asioita on hyvä tehdä yhdessä, ja se korostuu SMACCissa, TTY:n Koskinen sanoo.

- Yritys voi luodan oman kilpailukykynsä jatkuvan kehityksen kautta, Vexven Kukkonen tiivistää.

www.smacc.fi

 

Hyödynnä innovaatioseteli!

Yritys voi hyödyntää SMACCin palveluissa myös innovaatioseteliä. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- Ja kehitysyhtiö Tredea Tredean ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin seteleillä voi maksaa esimerkiksi tuumauspäivän, joka tarjoaa näkymän digitalisaation mahdollisuuksista yritykselle. Setelien arvo on maksimissaan 5 000 euroa. SMACC auttaa myös innovaatiosetelin hakemisessa.

 

Insinööristä diplomi-insinööriksi

Tekniikan ala kulkee kehityksen kärjessä ja tarvitsee jatkuvasti monipuolisia osaajia.

Tekniikan ala kulkee kehityksen kärjessä ja on avainasemassa Suomen kansainvälisessä menestyksessä. Ala tarvitsee jatkuvasti monipuolisia osaajia, jotka haluavat kehittää uutta ja muuttaa maailmaa siinä sivussa.

Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) voi kouluttautua insinööristä diplomi-insinööriksi. Maisterihaun 13 eri hakukohdetta tarjoavat mahdollisuuden laaja-alaiseen poikkitekniseen koulutukseen. Maisterihaussa voi hakea myös TTY:n Porin johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Lisätietoja insinööristä diplomi-insinööriksi -koulutuksesta: www.tut.fi/maisterihaku. Seuraava hakuaika on keväällä 2017.

Tiesitkö? Tekniikan akateemisten vuoden 2015 palautekyselyn mukaan vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä 80 prosenttia työllistyi koulutustaan vastaaviin tehtäviin.