Yliopiston asiantuntijat voi saada kätevästi pk-yrityksen avuksi

Kineso Oy:n kehitystyö mobiililaitteelle ladattavan fysioterapian kuntoutusohjelman parissa sai ratkaisevaa apua Tampereen teknillisen yliopiston Pulmaperjantai-palvelusta.

Kineso Oy:n yrittäjät Mikko Muhonen, Marion Boberg, Riikka Panu ja Henri Lunnikivi hakivat ja saivat apua tuotekehitykseen Tampereen teknillisen yliopiston Pulmaperjantaista.

Mahdollisuus tehdä asioita oikein on kannustava voima kuntoutuksessakin.

Kun päämääränä on ihmisen toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen tai peräti sen palauttaminen, ollaan elämänlaadun perimmäisten kysymysten äärellä.

Ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneella tamperelaisella Kineso Oy:llä oli selvät suunnitelmat siitä, miten fysioterapeutti yhdessä asiakkaansa kanssa voi edistää kotona tehtävien harjoitteiden laatua ja tehoa.

- Motivaatio kuntoutukseen paranee, kun tietää tekevänsä harjoitteet oikein, sanoo yrittäjänä Kineso Oy:ssä toimiva Riikka Panu.

- Harjoitteiden oikeat liikkeet voi nyt nähdä mobiililaitteen näytöltä - joko tabletilta tai älypuhelimelta - mutta tabletin koko sopii tähän tarkoitukseen paremmin.

Tavoite moitteettomasti älylaitteen näytöllä toimivasta kuntoutusliikkeiden animaatiosta – käytännössä oikean ihmisen liikkeistä tehtävästä liikkeenkaappauksesta - ei kuitenkaan ollut heti saavutettavissa.

Kineso Oy:n Marion Boberg esittelee, miltä fysioterapeutin laatiman kuntoutusohjelman liikkeet näyttävät tabletilla. Liikkeet on kaapattu oikean ihmisen liikkeistä.

Avuksi tuli Tampereen teknillisen yliopiston Pulmaperjantai-palvelu, joka yliopiston asiantuntijavoimin ratkoo yritysten kohtaamia ongelmia, pulmia.

Ratkaisua voidaan etsiä tuoteidean toteuttamiseen, tuotteen tai tuotantoprosessin kehittämiseen sekä uuden teknologian käyttöönottoon.

-Me haimme parannusta animointiprosessin sujuvuuteen, Riikka Panu kiteyttää Kineson pulman.

- Halusimme tietää, minkälaisella tekniikalla animointi kannattaisi tehdä, jotta saavuttaisimme riittävän tarkkuuden ja vieläpä kustannustehokkaasti.

Yhdessä fysioterapeuttien kanssa tehty suunnittelutyö saikin tervetullutta jatkoa Pulmaperjantain ratkaisuista, jolloin lopputuloksena syntyi kuntoutusohjelman noudattamista tukeva sujuva 3D-animaatio.

-Otimme sähköpostilla yhteyttä Pulmaperjantaihin, kerroimme pulmastamme ja laadimme ehdotelman selvitettävistä asioista, Kineson Mikko Muhonen kertoo ensiaskelista.

-Tämän jälkeen meille näytettiin vihreää valoa, ja yliopisto alkoi järjestää tapaamista asiantuntijoiden kanssa. Valmistelimme lyhyen esityksen Pulmaperjantain alkuun ja menimme tapaamiseen.

Paikalla oli kolme asiantuntijaa: yksi tietotekniikan laitokselta ja kaksi signaalinkäsittelylaitokselta.

Reaalimaailman kolmiulotteinen mallinnus, konenäkö, käyttäjäkokemus ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu olivat avainasioita.

-Lopuksi saimme vielä kirjallisen yhteenvedon, Muhonen kertoo.

Kinesolaiset ovat tyytyväisiä siihen, että esitettyä pulmaa tarkastelemaan saatiin kolme eri asiantuntijaa.

-Saimme hyvin syvällisen analyysin kaikista esillä olleista teknologisista vaihtoehdoista, ja asiantuntijat osoittivat tietävänsä, mistä alalla puhutaan, Henri Lunnikivi kiittelee.

Kineson toteuttama 3DFysio esittää päivittäiset harjoitteet kolmiulotteisen animaation keinoin tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijana fysioterapeutti voi nyt uuden työskentelytavan myötä valita, luoda ja jakaa räätälöityjä harjoitusohjelmia potilailleen.

Kineso Oy:n Mikko Muhonen toimii tabletille ladatun kuntoutusohjelman ohjeiden mukaisesti.

Kuntoutuja saa varmuutta kuntoutusohjelman toteuttamiseen nähdessään harjoitteiden oikeaoppiset liikkeet heti mobiililaitteen näytöltä.

Parhaimmillaan räätälöidyn kuntoutusohjelman synnyttämä motivaatio tuo aikaisempaa nopeammin liikkumis- ja toimintakykyä takaisin.

Se jos mikä on elämänlaatua.

 

Kineso Oy

 • Kuuden henkilön omistama tamperelainen spinn-off –yritys.
 • Spinn-off –yritykset ovat usein tutkimuslähtöisiä yrityksiä, eli korkeakouluista tai tutkimuslaitoksista alkunsa saaneita yrityksiä.
 • Kineson juuret ovat Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osastolla, jossa yrityksen perustajat olivat mukana sosiaalisen robotiikan projektissa.
 • Yritys on toiminut syksystä saakka terveysteknologia-alan yrityksille perustetussa HealthHUBisssa Tampereen yliopistollisen sairaalan kampuksella.

Hakeminen Pulmaperjantaihin

 • Pulmaperjantai-palvelussa Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ja muut asiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea erityisesti pk-yrityksille.
 • Maksutonta apua voi saada tuoteidean toteuttamiseen, tuotteen tai tuotantoprosessin kehittämiseen sekä uuden teknologian käyttöönottoon.
 • Pulmaperjantai järjestetään kuukauden viimeisenä perjantaina syys- ja kevätlukukausien aikana.
 • Asiantuntijatapaamiseen haetaan. Yrityksen kehitystehtävä kuvaillaan lyhyesti ja lähetetään kirjallisena osoitteeseen yrityspalvelut@tut.fi viimeistään kaksi viikkoa ennen.
 • Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja tiiviitä. Ne kestävät enimmillään puolitoista tuntia.
 • Tavoitteena on kartoittaa yrityksen etenemisvaihtoehdot ja yhteistyömahdollisuudet yliopiston kanssa
 • Pulmaperjantai voi poikia diplomityön, pienimuotoisen tutkimushankkeen tai muuta yhteistyötä yliopiston kanssa.

Lisätietoja: Marja Hyypiä puh. 050 300 3611 tai yrityspalvelut@tut.fi