Mistä rahat remonttiin?

Kuva: Ari Korkala​
Kuva: Ari Korkala​

Oma pankkilaina vai taloyhtiön remonttilaina? Taloyhtiön korjaushankkeet tuovat väistämättä remonttimenoja, mutta esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksille on tulossa ensi vuoden alusta valtion takaus.

Kiinteistöliiton toimitusjohtajan Harri Hiltusen mukaan remonttilainoja taataan riskittömillä alueilla, joita ovat ennen muuta suurimmat kaupungit ja niiden lähiöt.

”Tarkoitus on, että valtio voisi taata lähiöissä ja muilla vähäriskillä alueilla sijaisevien asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauslainoja täytetakauksella, joka tarkoittaa sitä, että lainat menisivät pankkien alhaisempaan riskiluokitukseen. Tämän pitäisi alentaa yhtiölainojen hintaa eli marginaaleja merkittävästi. On kiinnostavaa seurata, tuleeko takaus alentamaan yhtiölainojen marginaaleja”, Hiltunen pohtii.

Hiltunen sanoo, että esimerkiksi vuokrataloyhtiöiden uudisrakentamiseen tarkoitetuissa valtion täytetakauksen saaneissa lainoissa marginaalit ovat olleet alle 1 prosenttiyksikköä.

”Asunto-osakeyhtiöissä on tähän asti puhuttu ainakin 1,5 prosenttiyksikön marginaalista. Jos valtion täytetakaus painaa marginaalin yhteen prosenttiin tai jopa alle sen, tällaisella korkotasolla yhtiölaina saattaa alkaa kiinnostaa taloyhtiöiden osakkaita nykyistä enemmän. Varsinkin jos asuntolainojen korkovähennysoikeutta jatkossa leikataan yhä enemmän”, Hiltunen toteaa.

”Jos korkovähennysjärjestelmä poistuu kokonaan, meillä voi tulevaisuudessa olla tilanne, jossa henkilökohtaisia remonttilainoja ei enää oteta kovinkaan paljon, vaan siirrytään yhä enemmän siihen, että asunto-osakeyhtiöt ottavat lainat, jotka osakkaat maksavat rahoitusvastikkeissa”, Hiltunen tähdentää.

Voiko putkiremontin kulut vähentää vuokratulosta?

Mikäli esimerkiksi yhtiön teettämä putkiremontti tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa, saat vähentää kerralla maksuvuonna 8 000 euroa vuokratuloistasi, kertoo Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Merja-Liisa Huolman-Lakari.

Vuokranantaja voi vähentää taloyhtiön vuosikorjaus- tai putkiremonttikulut maksuvuonna vuokratulosta tietyin   edellytyksin, kertoo Merja-Liisa Huolman-Lakari Veronmaksajain Keskusliitosta.​
Vuokranantaja voi vähentää taloyhtiön vuosikorjaus- tai putkiremonttikulut maksuvuonna vuokratulosta tietyin edellytyksin, kertoo Merja-Liisa Huolman-Lakari Veronmaksajain Keskusliitosta.​

Vähentämättä jäänyt osuus vähennetään muista pääomatuloistasi, kuten esimerkiksi toisen asunto-osakkeesi vuokratuloista. Pääomatulojen laskenta on tältä osin nettolaskentaa.

Jos muut pääomatulosi eivät riitä vähennyksen tekemiseen, muodostuu alijäämä. Alijäämän saat vähentää, enimmäismäärää koskevin rajoituksin, ansiotulojen veroista alijäämähyvityksenä.

Alijäämähyvitys on 30 prosenttia pääomatulolajin alijäämästä.

Verovelvollisen alijäämähyvityksen maksimi on 1 400 euroa ja puolisoilla 2 800 euroa.

Alijäämähyvitystä voidaan korottaa 400 euron suuruisella lapsikorotuksella, jos verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on ollut elätettävänään alaikäinen lapsi. Jos lapsia on useampi kuin yksi, on lapsikorotus maksimissaan 800 euroa.

Pääomatulolajin tappio syntyy, jos alijäämää ei voida kokonaan alijäämähyvityksen enimmäismäärän takia vähentää ansiotulosta määrätystä verosta tai sen vuoksi, että ansiotulosta määrätyt verot eivät riitä alijäämähyvityksen vähentämiseen.  Toisaalta itsellä käyttämättä jäävä alijäämähyvitys voidaan jälkimmäisessä tapauksessa vaatia vähennettäväksi puolison veroista. Vaatimus on tällöin tehtävä ennen verotuksen päättymistä.

Pääomatulolajin tappio vähennetään seuraavan 10 verovuoden aikana pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Mikäli yhtiö on rahastoinut putkiremonttia varten keräämänsä vastikkeet, et saa vähentää niitä vuokratuloista. Rahastoidut vastikkeet lisäävät asunto-osakkeen hankintamenoa ja ne voidaan huomioida asunto-osakkeen luovutusvoiton laskemisessa asuntoa myytäessä.

Kiinnostaako tarkka taloudenpito? Oletko jo tutustunut ajankohtaiskirje Veroviikkoon? Veroviikko tarjoaa kootusti verotukseen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvää tietoutta ja mielipiteitä kahdesti viikossa. Lisäksi mukana on tietoa Veronmaksajien kannanotoista, tapahtumista ja tuotteista.

Tilaa Veronmaksajien maksuton uutiskirje Veroviikko

 

Sisältö on Veronmaksajain Keskusliiton tuottamaa.